Komunikat Zarządu MKS Ciechanów.

3.09.2013

W związku z meczem piłki nożnej ,który odbędzie się na Stadionie MOSIR  dnia  7 września br.  o godzinie 16.00 pomiędzy MKS Ciechanów  a MKS Polonia Warszawa dla zachowania możliwie wysokich standardów bezpieczeństwa  Zarząd MKS Ciechanów informuje:
1.    Bilety na w/w mecz dostępne będą tylko i wyłącznie  w przedsprzedaży w cenie 5 PLN począwszy od 04.09.br.  od godziny 12.00 w siedzibie klubu przy ul 3 Maja 7 oraz w kasie na krytym basenie MOSiR przy ul. 17 Stycznia.
2.    Jedna osoba może dokonać zakupu maksymalnie  4 biletów podając przy tym imię i nazwisko osób/osoby , które w sposób stały zostaną  umieszczone na bilecie celem weryfikacji  przez służby organizatora.
3.    Osoby posiadające karnety, ważne legitymacje klubowe oraz posiadające inny dokument upoważniający do darmowego  uczestnictwa w w/w meczu, zobowiązane są do odbioru bezpłatnych biletów – wejściówek  do dnia 6 września bm. do godziny 17.00 w siedzibie klubu.
4.    Wejście na imprezę – mecz będzie możliwe tylko i wyłącznie za okazaniem ważnego – imiennego biletu i posiadaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, której imię i nazwisko zostało umieszczone  na bilecie.
5.    Po opuszczeniu imprezy-meczu  w trakcie jego/jej trwania nie będzie możliwe ponowne wejście.
6.    Kategorycznie zabrania się:
      •    Wnoszenia  jakichkolwiek napojów
      •    Wnoszenia środków pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych
      •    Wprowadzania zwierząt
      oraz pozostałych wymienionych w  paragrafie 4, rozdział 4 pkt. 4 regulaminu imprezy dostępnym w siedzibie klubu lub na stronie internetowej  www.mksciechanow.pl

Organizator imprezy uprzejmie prosi o nie pozostawianie  środków transportu  w bliskim sąsiedztwie stadionu.
W czasie trwania imprezy parking MOSiR będzie niedostępny.

Zarząd MKS Ciechanów